ANONIMOWA ANKIETA OCENY SZKOLENIA

Dziękujemy za udział w szkoleniu.
Cenimy uzasadnienie wystawionej oceny i zachęcamy do wyrażenia swojej opinii.
Twoja opinia jest anonimowa.

Skala oceny / 5 - bardzo dobrze / 4 - dobrze / 3 - średnio / 2 - źle / 1 - bardzo źle

Prosimy ocenić poszczególne aspekty szkolenia:

 • Realizacja programu szkolenia w stosunku do założeń

 • Ilość przykładów praktycznych

 • Stosowane metody i środki (ćwiczenia, wykład)

 • Znajomość tematu przez prowadzącego

 • Umiejętność przekazania wiedzy uczestnikom

 • Jakość prezentacji multimedialnej

 • Współpraca z grupą

 • Postawa trenera (profesjonalizm, kultura osobista, sposób wypowiedzi)

 • Poszerzenie wiedzy i poprawa umiejętności

 • Przydatność w sferze zawodowej

 • Dostępność i jakość informacji o szkoleniu

 • Ocena ogólna szkolenia

Czy w ramach prezentacji został przedstawiony profil firmy?

Prosimy podać źródło wiedzy o szkoleniu:

 • Strona www.luqam.com

 • Google

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Dział kadr

 • Newsletter LUQAM

 • Inne miejsce (jakie?)

Gdzie jeszcze powinniśmy pokazać naszą ofertę?

Uwagi / sugestie dotyczące szkolenia

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Dzięki Twojej opinii możemy się stale doskonalić!